Äitiysliikuntavalmentaja™

Postaus on toteutettu yhteistyössä Äitiysliikunta-akatemian kanssa. 

Äitiysliikuntavalmentajan koulutuksen loppukoe on nyt hyväksytysti suoritettu, ja olen sertifioitu äitiysliikuntavalmentaja! Kuten arvelin jo etukäteen, tämä koulutus tukee erinomaisesti kätilön osaamista, ja tuo siihen tosi kivasti laajempaa näkökulmaa raskausajan ja synnytyksen jälkeisen liikunnan, palautumisen ja ravitsemuksen osalta. Koulutus herätti paljon kiinnostusta seuraajissani myös instan puolella, ja lupasinkin kertoa siitä vähän tarkemmin täällä blogin puolella. 

Äitiysliikuntavalmentajan opinnot koostuvat neljästä eri osiosta, jotka voi myös suorittaa yksittäisinä koulutuksina jos ei halua käydä koko koulutusta. Kurssit muodostavat kuitenkin minusta tosi kattavan ja järkevästi rakennetun kokonaisuuden, joten voin kyllä lämpimästi suositella koko koulutuskokonaisuuden käymistä. Koulutukset voi käydä omassa tahdissa ja niitä alkaa kokoajan. Alkavien koulutusten aikataulut voit käydä kurkkaamassa Äitiysliikunta-akatemian nettisivuilta

Koulutuksen osiot ovat Äitiysliikunnan peruskoulutus, Äitiysliikunnan jatkokoulutus, Vatsalihaserkauman peruskoulutus sekä Äitien ravinto-ohjauksen peruskoulutus. Itse suoritin nämä juurikin tässä järjestyksessä, mutta järjestystä voi myös muuttaa, joskin Äitiysliikunnan jatkokoulutus tulee toki suorittaa peruskoulutuksen jälkeen. Jokaiseen osioon kuuluu itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus sekä livepäivä. Ravinto-ohjauskoulutuksessa on livepäivän sijaan oppimistehtävä. Netissä olevat luennot diasarjoineen olivat minusta kattavia, selkeitä, ja livepäivinä pystyi sitten esittämään lisäkysymyksiä ja syventymään asioihin, sekä tekemään itse ohjattuna erilaisia harjoituksia. 

Äitiysliikunnan peruskoulutus koostuu osioista 1 ja 2, joista ensimmäiseen kuuluu materiaalia ja luentoja verkko-oppimisalustalla, sekä livepäivä. Verkossa opiskeltaviin ennakkomateriaaleihin kuului hyvä tiivistys raskauden kulusta, sekä muutoksista raskaanaolevan elimistössä raskauden eri vaiheissa. Tämä osio oli tietysti itselle kätilön näkökulmasta hyvinkin selvää kauraa niin sanotusti, mutta olin iloinen että koulutuksessa käytiin tätäkin näin hyvin läpi heti alkuun, sillä jollain muulla taustalla koulutukseen tullessa tämä alue on varmasti tuntemattomampaa.  Livepäiviä järjestetään sekä ihan fyysisinä opintopäivinä että zoom-opintoina. Etenkin näin pandemia-aikana tuo zoom-koulutus on tietysti tosi kiva juttu, mutta myös sen kannalta että näin siihen pystyi osallistumaan ihan mistä tahansa. Esimerkiksi itse olin kesälomalla mökkeilemässä juuri silloin, ja osallistuminen kävi näppärästi mökkilaiturilta. Minusta zoom-päivä oli järjestetty tosi hyvin, ja kuulokkeet päässä ei yhtään häirinnyt ettei oltu fyysisesti kurssilla. 

Ensimmäisen osion jälkeen verkosta löytyi peruskoulutuksen toinen osio, jossa syvennyttiin erilaisiiin liikkeisiin, liikeprogressioihin, keskivartaloon, ryhtiin ja raskausajan vaivoihin. Osio sisälsi myös kattavan liikepankin kuvineen, ja se on käytössä myös koulutuksen jälkeen. 

Äitiysliikunnan jatkokoulutus sisälsi niinikään osiot 1 ja 2. Ensimmäiseen osioon kuului samalla tavalla ennakkomateriaalia verkko-opintoina sekä livepäivä. Itse kävin tämänkin zoomissa, ja se muodostui samalla tavalla luento-osuudesta sekä käytännön harjoitteista. Käytännön harjoitteet sujuivat jälleen kerran erinomaisesti kuulokkeet päässä mökkilaiturilla. Jatkokoulutuksessa syvennyttiin erilaisiin testeihin joilla voi havainnoida asiakkaan kuntoa, palautumista ja mahdollisia haasteita. Lantionpohja ja syvät keskivartalon harjoitteet olivat erityisesti suuressa osassa tässä osiossa, ja niiden harjoittamisen ohjaamiseen koinkin kyllä saaneeni livepäivänä oikein todella huimasti lisää osaamista! Myös esimerkiksi sektiohaavan hieromista ja käsittelyä käytiin läpi livepäivänä, ja se oli tosi mukava lisä, koska tästä en ainakaan itse ole mistään muualta saanut mitään konkreettista oppia vaikka asiaa on myös kätilöopinnoissa sivuttu. 

Jatkokoulutuksen kakkososiossa saatiin taas lisää liikkeitä liikepankkiin, sekä myös lisää tietoa liitoskipuja helpottavista liikkeistä. Myös juoksun aloittamisen ohjausta synnytyksen jälkeen sekä ergonomisia asentoja vauvan hoidossa käytiin tässä osiossa läpi. Kuten kaikissa osioissa, myös tässä on runsaasti asiaa havainnollistavia kuvia ja videoita.

Äitiysliikunnan perus- ja jatkokoulutuksen jälkeen suoritin vatsalihaserkauman peruskoulutuksen. Myös siinä oli ennakkomateriaali verkossa, ja livepäivä. Koulutuksessa perehdyttiin vatsalihaserkauman tunnistamiseen, tutkimiseen ja kuntouttamiseen. Lähipäivä oli erittäin antoisa, mutta tämän suosittelen kyllä käymään ihan fyysisesti lähipäivänä, jos vain mahdollista. Minusta oli silti hienoa että se oli mahdollista tehdä myös zoomin kautta, sillä itsellä olisi ollut ainakin hankalampi järjestää ihan fyysistä osallistumista. 

Ravitsemuksen ohjaamisen osio suoritettiin verkossa, ja siihen kuului kolme luentoa, materiaalit sekä oppimistehtävä josta sai myös palautteen. Luennot oli jaettu ennen raskautta, raskauden aikana ja raskauden jälkeen toteutettavaan ohjaukseen. Minusta oli erityisen hienoa se miten paljon oli keskitytty nimenomaan myös raskautta edeltävään ruokavalioon sillä sillä on suuri merkitys myös raskautumiseen ja koko raskauteenkin, vaikka sitä ei ehkä tule aina ajatelleeksikaan. 

Tämä osio oli itsellä viimeisenä koulutuksessa, ja sen jälkeen osallistuin vielä loppukokeeseen, jonka läpäistyäni sain sertifikaatin. 

Minusta on aina hienoa osallistua koulutuksiin joissa huomaa että kouluttajat ovat todella alansa ammattilaisia ja omaavat paljon ja syvällisesti tietoa aiheesta, ja sellainen olo tuli kyllä tässäkin koulutuksessa joka osiossa. Materiaalit jäävät käyttöön myös koulutuksen jälkeen, ja palaan ihan varmasti vielä monta kertaa virkistämään muistiani eri osioiden pariin. Koen että koulutuksesta sai tosi hyvän pohjan lähteä suunnittelemaan ja ohjaamaan äitejä ja odottajia myös liikunnan osalta, ja siitä on varmasti apua myös kätilön työssä. Sen lisäksi tavoitteenani on jossain vaiheessa pystyä tarjoamaan myös yksityisyrittäjänä yhdistettyjä kätilön ja äitiysliikuntavalmentajan palveluita eri tavoin. Aika näyttää minkälaiseksi tämä ajatus lopulta muotoutuu, mutta Äitiysliikunta-akatemian koulutuksia voin kyllä lämpimästi suositella kaikille jotka toimivat työssään raskaanaolevien tai synnyttäneiden parissa! 

Oon myös ihan varma että tämä ei jää viimeiseksi Äitiysliikunta-akatemian kautta suorittamakseni koulutukseksi, sillä koulutustarjottimelta löytyy monta muutakin itseäni kiinnostavaa kurssia!

Jaa julkaisu

This entry was posted in Yleinen.

Vastaa